Kdo jsme

Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s. je členskou organizací Českého svazu vědeckotechnických společnosti z.s.

Naše společnost se od svého založení v roce 1990 zaměřuje na přípravu, podporu a realizaci vzdělávacích programů nejen pro mládež a dospělé, ale i seniory. Dlouhodobě se věnujeme i oblasti vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami.

Od roku 2022 se stal novým kolektivním členem spolek Talnet, z. s.

Nabízíme

  • Kurzy
  • Semináře
  • Konference
  • Zajištění organizačního servis odborných akcí
  • Zajištění podpory studentů

Úřadům a firmám nabízíme kurz

Moderní písemná komunikace – standardy a praxe

Kurz se věnuje tvorbě různých typů písemností (včetně elektronické komunikace), a to z hlediska obsahu i formy. Jeho cílem je informovat účastníky o všech fázích tvorby dokumentu (e-mailu, dopisu, zprávy aj.). Účastníci se seznámí s příslušnými standardy a s lektorem si proberou všechny fáze tvorby dokumentu od přípravy až po závěrečnou korekturu. Seznámí se s užitečnými tipy, jak efektivně vytvořit kvalitní text.

V průběhu kurzu lze pokládat jakékoliv doplňující dotazy a později je možné využít e mailových konzultací s lektorem. Účastníci obdrží tištěné pracovní listy obsahující praktická cvičení a odkazy na spolehlivé zdroje relevantních informací o tématu.

Základním školám nabízíme interaktivní divadelní představení

Nástrahy a pasti internetu

Základem představení jsou interaktivní modelové situace zneužití internetu a mobilního telefonu, které se dále mohou vyvíjet různými způsoby. Žáci mohou hercům radit, co mají udělat, nebo se sami zapojit do hry a vyzkoušet si různé role – manipulátora, podvodníka, agresora, oběti, učitele nebo rodiče. Projekt je koncipován tak, aby prostřednictvím divadelního představení a zkušeného moderátora umožnil účastníkům zažít „nanečisto“ různé rizikové situace.