O nás

Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s. je členskou organizací Českého svazu vědeckotechnických společnosti z.s.

Naše společnost se již od svého založení v roce 1990 zaměřuje na přípravu, podporu a realizaci vzdělávacích programů nejen pro mládež a dospělé, ale i seniory. Dlouhodobě se věnujeme i oblasti vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami.

Od roku 2022 se stal novým kolektivním členem spolek Talnet, z. s.

Vedení spolku

Předsedkyně

RNDr. Irena Peterková
Tel. 776 323 450
peterkova@csvts.cz            

Místopředsedkyně

Mgr. Eliška Křižková
Tel. 775 052 961
krizkova@email.cz

Místopředseda

Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
Tel. 602 259 572
zbynek.raichl@centrum.cz