Realizované akce

INSPO – konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami

25. listopadu 2023

Kongresové centrum Praha

Organizační zabezpečení mezinárodní konference pro 300 účastníků. Realizátorem akce je Středisko Teiresiás při MUNI.

Jarní Agora

13.-14. května 2023

Brno

Organizační výpomoc pro Středisko Teiresiás při MUNI – workshopy pro nevidomé účastníky.

Moderní písemná komunikace: standardy a praxe

květen – září 2023

Praha

Čtyři běhy školení pro zaměstnance SPÚ

Nástrahy a pasti internetu

duben a červen 2023

Praha

Čtyři interaktivní přestavení v rámci grantu O2 Chytrá škola pro žáky ZŠ německo-českého porozumění Thomase Manna o.p. na Praze 8.

Písemná komunikace

úterý 25. dubna 2023

Praha

Školení pro zaměstnance VZP ČR.

Týrání a zneužívání seniorů a možnosti využití restorativních přístupů v jejich řešení

úterý 25. dubna 2023

budova ČSVTS, z. s. Praha

Organizační zabezpečení konference v rámci projektu RESTABUS pro MUNI Fakultu sociálních věd a Gerontologický institut, o. p. s.

Talleres para profesorado de ELE

sobota 11. března 2023

budova ČSVTS, z. s. Praha

Organizační zajištění workshopu Nakladatelství Fraus, s. r. o. pro vyučující španělštiny.

20 let péče o talentované žáky v ČR aneb projekt Talnet v běhu času

sobota 18. února 2023, 10:00 – 17:00

Křižíkův sál (č.319), ČSVTS, z. s. Praha

Přesně před 20 lety započaly první větší snahy o systémovou podporu talentovaných, nadaných, mimořádně nadaných a motivovaných žáků základních a středních škol v České republice. Kromě krajských organizací a sítě podpory nadání se na realizaci této podpory také podílí projekt Talnet, kterým během doby své existence prošlo několik tisíc žáků různého zaměření a zájmů.

Seminář shrnul na příkladu projektu Talnet uplynulých 20 let podpory nadání v České republice, jeho současnost a vyhlídky nejen dle zpráv státních institucí. V programu vystoupily osobnosti podpory nadání v ČR, stejně tak jako minulí i současní Talnetem podpoření žáci se svými postřehy a zkušenostmi.

https://talnet.info

Konference ASNEP VČERA, DNES A ZÍTRA

sobota 5. listopadu 2022, 9:00 – 16:00

Křižíkův sál (č.319), ČSVTS, z. s. Praha

Konference byla uspořádána k 30. výročí ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel). Jejím cílem bylo představit široké veřejnosti, jak funguje organizace a její expertní komise. Program se věnoval historii, současnosti i plánům do budoucna. Konference se zúčastnily i zahraniční organizace, které se zabývají stejnou problematikou osob se sluchovým postižením jako ASNEP.

http://www.asnep.cz

BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU

březen a červen 2022

4 interaktivní přednášky pro žáky ZŠ v Praze 2 a v ZŠ BH Lysá nad Labem

Média a jejich přístup k osobám se sluchovým postižením

13.11.2021 ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Konference k problematice sluchově postižených – titulkování programů v ČT a dalších médiích.

INSPO – konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami

17.10. 2021, Kongresové centrum Praha – 318 účastníků.

21. ročník konference

Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s. se již 7. rokem významně podílela na organizačním zajištění ojedinělé konference pro lidi se zdravotním postižením, kterou pořádá BMI sdružení a spolek Křižovatka.cz.

Informační a komunikační technologie významně usnadňují a zkvalitňují život lidem se zdravotním postižením. Na konferenci zaznělo celkem 24 přednášek, ve výstavní části představilo svoje produkty a služby 35 organizací. V relaxační zóně mohli účastníci mimo jiné využít služeb i čtyř nevidomých masérů z neziskové organizace Novida.

AUTISMUS V ROCE 2021

2.10.2021 ČSVTS

Mezinárodní konference k problematice autismu

Přednáška paní Dr. Hilde De Clarcq, odbornice v oboru autismu z Belgie.

INSPO 2020 ONLINE – konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami

12. října 2020

20. ročník konference

S ohledem na aktuální pandemickou situaci Covid-19 proběhla konference ve zkrácené formě pouze online. I tak se setkala s velmi kladným ohlasem.

(NE)PŘÍSTUPNOST AUDIOVIZUÁLNÍHO OBSAHU PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM NA WEBECH STÁTNÍ SPRÁVY

2.9.2020 ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

tisková konference k problematice titulkování televizních pořadů, videí a zvukových souborů pro osoby se sluchovým postižením

BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU

leden – únor 2020

4 interaktivní přednášky pro žáky ZŠ v Praze 4 a Praze 6

Konverzace ve francouzském jazyce a odborné přednášky

2016 – 2020,  ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Pravidelná setkání členů Česko-francouzské společnosti ASSO 90, z. s.

AGORA – jarní a podzimní běh

Víkend 19. -20.5.2019 a 2.-3.11.2019 v Brně.

Agora je dvoudenní konference o informačních a komunikačních technologiích pro uživatele se zrakovým postižením, kterou od roku 2015 pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity ve svých prostorách na Komenského náměstí 2 v Brně.
SVM ČSVTS, z. s. – dobrovolná práce při konání workshopů pro uživatele se zrakovým postižením.

INTERNETOVÉ ZRANITELNOSTI VE ŠKOLÁCH A JAK JIM ČELIT

15.3.2019 Evropský dům

AUTISTIK, z. s. ve spolupráci se Společností pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s.

uspořádali konferenci pořádanou k 25. výročí založení Autistiku, z. s.

19. 1. 2019

Novotného lávka 5, Praha 1
budova ČSVTS – konferenční sál 217 (II.patro)

INSPO – konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami

19. ročník konference

30.3. 2019, Kongresové centrum Praha – přes 550 účastníků

Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s. se již 5. rokem významně podílela na organizačním zajištění ojedinělé konference pro lidi se zdravotním postižením, kterou pořádá BMI sdružení a spolek Křižovatka.cz.

Informační a komunikační technologie významně usnadňují a zkvalitňují život lidem se zdravotním postižením. Na konferenci zaznělo celkem 24 přednášekve výstavní části představilo svoje produkty a služby 38 organizací. V relaxační zóně mohli účastníci mimo jiné využít služeb i čtyř nevidomých masérů z neziskové organizace Novida. 

Týden komunikace osob se sluchovým postižením – TKOSP

březen 2019 – 7. ročník festivalu

Osvětové  a vzdělávací akce po celé ČR

SVM ČSVTS, z. s. připravovala odborný program festivalu.

Internet a můj handicap

leden – březen 2019

15. ročník literární soutěž – ve spolupráci se sdružením BMI, z. s. – účast našich členů v odborné porotě

Online bezpečnost a podpora jejího vzdělávání

11.10.2019 Evropský dům

Pracovní semináře nejen pro pedagogy, ale i širokou veřejnost – přehled internetových rizik v oblasti internetu a sociálních sítí. SVM zajišťovala organizaci semináře, jehož pořadatelem bylo NCBI

Smart Visegrad workshop: Vzdělávání pro města a regiony 21. století

18.12.2018, ČSVTS

organizační zajištění workshopu s odborníky na vzdělávání, digitální dovednosti a chytrá města & regiony, který pořádala agentura EPMA a kraj Vysočina

INSPO – konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami

18. ročník 

7. 4. 2018, Kongresové centrum Praha, 502 účastníků

Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s. se již 4. rokem významně podílí na organizačním zajištění ojedinělé konference pro lidi se zdravotním postižením, kterou pořádá BMI sdružení a spolek Křižovatka.cz.

Informační a komunikační technologie významně usnadňují a zkvalitňují život lidem se zdravotním postižením. Na konferenci zaznělo celkem 23 přednášek, ve výstavní části představilo svoje produkty a služby 33 organizací. V relaxační zóně mohli účastníci mimo jiné využít služeb čtyř nevidomých masérů z neziskové organizace Novida. 

Internet a můj handicap

leden – březen 2018

14. ročník literární soutěž – ve spolupráci se sdružením BMI – účast našich členů v odborné porotě

Praha bezpečně online 2018

2.10.2018, Jednací sál MHMP, Mariánské nám.

SVM ČSVTS, z. s.  se velmi významně organizačně podílela na uspořádání konference, kterou pořádalo NCBI a CZ.NIC.

V odpolední části SVM zajistila pro účastníky i odborný program – interaktivní představení „Neslyším, ale jsem online“.

Konverzace ve znakovém jazyce

ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Kurzy znakového jazyka pro pokročilé.

Neslyšící senioři a jejich vztah k domovu seniorů

22.9.2017, ČSVTS


SVM ČSVTS, z. s.  se organizačně podílela na uspořádání konference, která vycházela ze záměru pořadatele s osvětovou prací lidí, starající se o osoby se sluchovým postižením v seniorském věku. Byla určena zejména pracujícím lidem, například v domovech seniorů, nemající zkušenosti, co vše je důležité pro neslyšícího seniora. Pořádající organizace by ráda v budoucnu vybudovala zázemí Tichého domova, které by bylo přínosem nejen pro sluchově postižené obyvatele Kolína.

Týden komunikace osob se sluchovým postižením – TKOSP

6. ročník festivalu

22. – 30. 9. 2017 po celé ČR

SVM ČSVTS, z. s.  se již 3. rokem podílí na organizačním zajištění festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP) a je jejím partnerem od samého začátku.

Do 6. ročníku festivalu, který skončil na konci září, se zapojilo více než 50 programových partnerů a proběhlo 84 různých akcí (vzdělávacích, kulturních i sportovních) po celé České republice. Všechny akce byly nejen tlumočeny do znakového jazyka, ale i simultánně přepisovány.

Letošní ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením odstartoval ve čtvrtek 21. září 2017 za účasti předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Petera Koliby, senátorky Renaty Chmelové, šéfredaktora webového portálu helpnet.cz Jaroslava Wintera a ředitelky Centra pro dětský sluch TAMTAM, o. p. s., Jany Fenclové.

Letošní ročník se zaměřil především na ranou péči a screening sluchu. Právě raná péče a sceening sluchu jsou témata, kterým po dlouhou dobu nebyla v České republice věnována dostatečná pozornost, přestože se jedná o zásadní a základní atributy prevence sluchových vad. Cílem festivalu je proto na tuto problematiku upozornit a bořit hranice mezi neslyšícími a zbytkem populace.

Kyberkriminalita a ochrana soukromí

16.5.2017, Jednací sál Senátu PČR, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1
organizační zajištění konference, kterou pořádalo NCBI a CZ.NIC.

INSPO konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami

Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s. se již 3. rokem podílí na organizačním zajištění ojedinělé konference pro lidi se zdravotním postižením, kterou pořádá BMI sdružení a spolek Křižovatka.cz.

Informační a komunikační technologie významně usnadňují a zkvalitňují život lidem se zdravotním postižením. Potvrdil to i 17. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami, který proběhl 25. března 2017 v Kongresovém centru Praha. Rekordním 400 účastníkům poskytlo 24 přednášek a 27 vystavovatelů unikátní přehled nejnovějších pomůcek, aplikací, programů a služeb, které pomáhají uživatelům vyrovnat se s nejrůznějšími zdravotními omezeními.Číst dál: INSPO

Digitální stopy jsou nám v patách. Více než kdy jindy

9. 3. 2017

Český svaz vědeckotechnických společností z. s., ve spolupráci se Společností pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s. uspořádal dne 9. 3. 2017 pracovní seminář pro funkcionáře a pracovníky členských spolků, který se týkal intranetu Svazu a jeho využití. Druhá část semináře se věnovala tématice online rizik současnosti, a byla součástí Dne bezpečnějšího internetu 2017. O bezpečném používání internetu a také o jeho nástrahách přednášel pozvaný host – Ing. Jiří Palyza, výkonný ředitel Národního centra bezpečnějšího internetu (NCBI).

Konverzace ve znakovém jazyce – kurz znakového jazyka pro pokročilé

září 2015 – červen 2016
ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Konference INSPO – konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami

12. 3. 2016
Kongresové centrum Praha
Spolupráce při organizačním zajištění konference s pořádajícím sdružením BMI, z. s. a Křižovatkou, z. s.

Týden komunikace osob se sluchovým postižením

24. 9. – 2. 10. 2016
Festival odborných akcí po celé ČR
Ve spolupráci s ORBI PONTES, z. s.

Meeting k mezinárodnímu projektu MAPPING 

za účasti zvláštního zmocněnce OSN pro otázky práva na soukromí profesora Joa Cannataciho

3. – 4. 11. 2016

ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Spolupráce při organizačním zajištění mezinárodního meetingu

Konference KYBERPSYCHO 2016

8. 11. 2016
Magistrát hl. města Prahy
Ve spolupráce s Národním centrem bezpečného internetu.

Přípravná schůzka – Youth panel

spolupráce při přípravě základního konceptu v rámci projektu SIC.CZ
14. 12. 2016
Smíchovská SPŠ, NCBI, CZ.NIC

Konverzace ve znakovém jazyce – kurz znakového jazyka pro pokročilé

září 2016 – červen 2017
ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Konverzace ve francouzském jazyce


Pravidelná setkání členů Česko-francouzské společnosti ve spolupráci s ASSO ´90, z. s.

ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Konference „Kyberkriminalita a ochrana soukromí“

16. května 2017, 9:50 – 14:00 hod.
Jednací sál Senátu PČR, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1

Konferenci pořádal ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR SENÁTU a Sdružení CZ.NIC, ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu. Společnost pro vzdělávání a mládež se podílela na jejím organizačním zajištění. Konference se věnovala očekávaným legislativním změnám v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů. Obsah konference byl rozdělen do dvou tematických bloků. Dopolední blok byl zaměřen na aktuální otázky kybernetické kriminality, základních definic a připravované legislativy na ochranu soukromí. Odpolední blok se zaměřil na chystané legislativní změny v oblasti ochrany osobních údajů, koho a jak se změny budou týkat a jejich praktické dopady.

TÝDEN TOLERANCE – interaktivní seminář

31. 3. 2017

SVM ČSVTS uspořádala ve spolupráci s Centrem dětský sluch Tamtam, o.p.s. interaktivní seminář pro děti z mateřské školy DUHA se speciálními třídami v Praze 5 – Košířích.
Zkušená lektorka Mgr. Markéta Novotná (studentka našich kurzů znakového jazyka) se svojí neslyšící kolegyní názorně vysvětlily problematiku světa neslyšících na pohádce o třech kamarádech medvědech, z nichž jeden slyší, jeden je nedoslýchavý a jeden neslyšící. S velkým nadšením se děti naučily pár základních znaků a vyzkoušely si sluchadla. Seznámily se i s pomůckami pro sluchově postižené kamarády, nejvíce zaujal budík se světelnou signalizací a vibračním polštářkem, který si všechny děti rády vyzkoušely.
Je důležité, aby si již nejmenší děti uvědomovaly, že kolem nás žijí lidé s handicapem a učily se vzájemné tolerance. Velký dík patří i pedagogům této školky, kteří uspořádali hezké dopoledne pro své děti a sami se v následné diskuzi zajímali o tuto problematiku.