Realizované akce

20 let péče o talentované žáky v ČR aneb projekt Talnet v běhu času

sobota 18. února 2023, 10:00 – 17:00

Křižíkův sál (č.319), ČSVTS, z. s. Praha

Přesně před 20 lety započaly první větší snahy o systémovou podporu talentovaných, nadaných, mimořádně nadaných a motivovaných žáků základních a středních škol v České republice. Kromě krajských organizací a sítě podpory nadání se na realizaci této podpory také podílí projekt Talnet, kterým během doby své existence prošlo několik tisíc žáků různého zaměření a zájmů.

Seminář shrnul na příkladu projektu Talnet uplynulých 20 let podpory nadání v České republice, jeho současnost a vyhlídky nejen dle zpráv státních institucí. V programu vystoupily osobnosti podpory nadání v ČR, stejně tak jako minulí i současní Talnetem podpoření žáci se svými postřehy a zkušenostmi.

https://talnet.info

Konference ASNEP VČERA, DNES A ZÍTRA

sobota 5. listopadu 2022, 9:00 – 16:00

Křižíkův sál (č.319), ČSVTS, z. s. Praha

Konference byla uspořádána k 30. výročí ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel). Jejím cílem bylo představit široké veřejnosti, jak funguje organizace a její expertní komise. Program se věnoval historii, současnosti i plánům do budoucna. Konference se zúčastnily i zahraniční organizace, které se zabývají stejnou problematikou osob se sluchovým postižením jako ASNEP.

http://www.asnep.cz

BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU

březen a červen 2022

4 interaktivní přednášky pro žáky ZŠ v Praze 2 a v ZŠ BH Lysá nad Labem

Média a jejich přístup k osobám se sluchovým postižením

13.11.2021 ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Konference k problematice sluchově postižených – titulkování programů v ČT a dalších médiích.

INSPO – konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami

17.10. 2021, Kongresové centrum Praha – 318 účastníků.

21. ročník konference

Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s. se již 7. rokem významně podílela na organizačním zajištění ojedinělé konference pro lidi se zdravotním postižením, kterou pořádá BMI sdružení a spolek Křižovatka.cz.

Informační a komunikační technologie významně usnadňují a zkvalitňují život lidem se zdravotním postižením. Na konferenci zaznělo celkem 24 přednášek, ve výstavní části představilo svoje produkty a služby 35 organizací. V relaxační zóně mohli účastníci mimo jiné využít služeb i čtyř nevidomých masérů z neziskové organizace Novida.

AUTISMUS V ROCE 2021

2.10.2021 ČSVTS

Mezinárodní konference k problematice autismu

Přednáška paní Dr. Hilde De Clarcq, odbornice v oboru autismu z Belgie.

INSPO 2020 ONLINE – konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami

12. října 2020

20. ročník konference

S ohledem na aktuální pandemickou situaci Covid-19 proběhla konference ve zkrácené formě pouze online. I tak se setkala s velmi kladným ohlasem.

(NE)PŘÍSTUPNOST AUDIOVIZUÁLNÍHO OBSAHU PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM NA WEBECH STÁTNÍ SPRÁVY

2.9.2020 ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

tisková konference k problematice titulkování televizních pořadů, videí a zvukových souborů pro osoby se sluchovým postižením

BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU

leden – únor 2020

4 interaktivní přednášky pro žáky ZŠ v Praze 4 a Praze 6

Konverzace ve francouzském jazyce a odborné přednášky

2016 – 2020,  ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Pravidelná setkání členů Česko-francouzské společnosti ASSO 90, z. s.

AGORA – jarní a podzimní běh

Víkend 19. -20.5.2019 a 2.-3.11.2019 v Brně.

Agora je dvoudenní konference o informačních a komunikačních technologiích pro uživatele se zrakovým postižením, kterou od roku 2015 pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity ve svých prostorách na Komenského náměstí 2 v Brně.
SVM ČSVTS, z. s. – dobrovolná práce při konání workshopů pro uživatele se zrakovým postižením.

INTERNETOVÉ ZRANITELNOSTI VE ŠKOLÁCH A JAK JIM ČELIT

15.3.2019 Evropský dům

AUTISTIK, z. s. ve spolupráci se Společností pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s.

uspořádali konferenci pořádanou k 25. výročí založení Autistiku, z. s.

19. 1. 2019

Novotného lávka 5, Praha 1
budova ČSVTS – konferenční sál 217 (II.patro)

INSPO – konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami

19. ročník konference

30.3. 2019, Kongresové centrum Praha – přes 550 účastníků

Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s. se již 5. rokem významně podílela na organizačním zajištění ojedinělé konference pro lidi se zdravotním postižením, kterou pořádá BMI sdružení a spolek Křižovatka.cz.

Informační a komunikační technologie významně usnadňují a zkvalitňují život lidem se zdravotním postižením. Na konferenci zaznělo celkem 24 přednášekve výstavní části představilo svoje produkty a služby 38 organizací. V relaxační zóně mohli účastníci mimo jiné využít služeb i čtyř nevidomých masérů z neziskové organizace Novida. 

Týden komunikace osob se sluchovým postižením – TKOSP

březen 2019 – 7. ročník festivalu

Osvětové  a vzdělávací akce po celé ČR

SVM ČSVTS, z. s. připravovala odborný program festivalu.

Internet a můj handicap

leden – březen 2019

15. ročník literární soutěž – ve spolupráci se sdružením BMI, z. s. – účast našich členů v odborné porotě

Online bezpečnost a podpora jejího vzdělávání

11.10.2019 Evropský dům

Pracovní semináře nejen pro pedagogy, ale i širokou veřejnost – přehled internetových rizik v oblasti internetu a sociálních sítí. SVM zajišťovala organizaci semináře, jehož pořadatelem bylo NCBI

Smart Visegrad workshop: Vzdělávání pro města a regiony 21. století

18.12.2018, ČSVTS

organizační zajištění workshopu s odborníky na vzdělávání, digitální dovednosti a chytrá města & regiony, který pořádala agentura EPMA a kraj Vysočina

INSPO – konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami

18. ročník 

7. 4. 2018, Kongresové centrum Praha, 502 účastníků

Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s. se již 4. rokem významně podílí na organizačním zajištění ojedinělé konference pro lidi se zdravotním postižením, kterou pořádá BMI sdružení a spolek Křižovatka.cz.

Informační a komunikační technologie významně usnadňují a zkvalitňují život lidem se zdravotním postižením. Na konferenci zaznělo celkem 23 přednášek, ve výstavní části představilo svoje produkty a služby 33 organizací. V relaxační zóně mohli účastníci mimo jiné využít služeb čtyř nevidomých masérů z neziskové organizace Novida. 

Internet a můj handicap

leden – březen 2018

14. ročník literární soutěž – ve spolupráci se sdružením BMI – účast našich členů v odborné porotě

Praha bezpečně online 2018

2.10.2018, Jednací sál MHMP, Mariánské nám.

SVM ČSVTS, z. s.  se velmi významně organizačně podílela na uspořádání konference, kterou pořádalo NCBI a CZ.NIC.

V odpolední části SVM zajistila pro účastníky i odborný program – interaktivní představení „Neslyším, ale jsem online“.

Konverzace ve znakovém jazyce

ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Kurzy znakového jazyka pro pokročilé.

Neslyšící senioři a jejich vztah k domovu seniorů

22.9.2017, ČSVTS


SVM ČSVTS, z. s.  se organizačně podílela na uspořádání konference, která vycházela ze záměru pořadatele s osvětovou prací lidí, starající se o osoby se sluchovým postižením v seniorském věku. Byla určena zejména pracujícím lidem, například v domovech seniorů, nemající zkušenosti, co vše je důležité pro neslyšícího seniora. Pořádající organizace by ráda v budoucnu vybudovala zázemí Tichého domova, které by bylo přínosem nejen pro sluchově postižené obyvatele Kolína.

Týden komunikace osob se sluchovým postižením – TKOSP

6. ročník festivalu

22. – 30. 9. 2017 po celé ČR

SVM ČSVTS, z. s.  se již 3. rokem podílí na organizačním zajištění festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP) a je jejím partnerem od samého začátku.

Do 6. ročníku festivalu, který skončil na konci září, se zapojilo více než 50 programových partnerů a proběhlo 84 různých akcí (vzdělávacích, kulturních i sportovních) po celé České republice. Všechny akce byly nejen tlumočeny do znakového jazyka, ale i simultánně přepisovány.

Letošní ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením odstartoval ve čtvrtek 21. září 2017 za účasti předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Petera Koliby, senátorky Renaty Chmelové, šéfredaktora webového portálu helpnet.cz Jaroslava Wintera a ředitelky Centra pro dětský sluch TAMTAM, o. p. s., Jany Fenclové.

Letošní ročník se zaměřil především na ranou péči a screening sluchu. Právě raná péče a sceening sluchu jsou témata, kterým po dlouhou dobu nebyla v České republice věnována dostatečná pozornost, přestože se jedná o zásadní a základní atributy prevence sluchových vad. Cílem festivalu je proto na tuto problematiku upozornit a bořit hranice mezi neslyšícími a zbytkem populace.

Kyberkriminalita a ochrana soukromí

16.5.2017, Jednací sál Senátu PČR, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1
organizační zajištění konference, kterou pořádalo NCBI a CZ.NIC.

INSPO konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami

Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s. se již 3. rokem podílí na organizačním zajištění ojedinělé konference pro lidi se zdravotním postižením, kterou pořádá BMI sdružení a spolek Křižovatka.cz.

Informační a komunikační technologie významně usnadňují a zkvalitňují život lidem se zdravotním postižením. Potvrdil to i 17. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami, který proběhl 25. března 2017 v Kongresovém centru Praha. Rekordním 400 účastníkům poskytlo 24 přednášek a 27 vystavovatelů unikátní přehled nejnovějších pomůcek, aplikací, programů a služeb, které pomáhají uživatelům vyrovnat se s nejrůznějšími zdravotními omezeními.Číst dál: INSPO

Digitální stopy jsou nám v patách. Více než kdy jindy

9. 3. 2017

Český svaz vědeckotechnických společností z. s., ve spolupráci se Společností pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s. uspořádal dne 9. 3. 2017 pracovní seminář pro funkcionáře a pracovníky členských spolků, který se týkal intranetu Svazu a jeho využití. Druhá část semináře se věnovala tématice online rizik současnosti, a byla součástí Dne bezpečnějšího internetu 2017. O bezpečném používání internetu a také o jeho nástrahách přednášel pozvaný host – Ing. Jiří Palyza, výkonný ředitel Národního centra bezpečnějšího internetu (NCBI).

Konverzace ve znakovém jazyce – kurz znakového jazyka pro pokročilé

září 2015 – červen 2016
ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Konference INSPO – konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami

12. 3. 2016
Kongresové centrum Praha
Spolupráce při organizačním zajištění konference s pořádajícím sdružením BMI, z. s. a Křižovatkou, z. s.

Týden komunikace osob se sluchovým postižením

24. 9. – 2. 10. 2016
Festival odborných akcí po celé ČR
Ve spolupráci s ORBI PONTES, z. s.

Meeting k mezinárodnímu projektu MAPPING 

za účasti zvláštního zmocněnce OSN pro otázky práva na soukromí profesora Joa Cannataciho

3. – 4. 11. 2016

ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Spolupráce při organizačním zajištění mezinárodního meetingu

Konference KYBERPSYCHO 2016

8. 11. 2016
Magistrát hl. města Prahy
Ve spolupráce s Národním centrem bezpečného internetu.

Přípravná schůzka – Youth panel

spolupráce při přípravě základního konceptu v rámci projektu SIC.CZ
14. 12. 2016
Smíchovská SPŠ, NCBI, CZ.NIC

Konverzace ve znakovém jazyce – kurz znakového jazyka pro pokročilé

září 2016 – červen 2017
ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Konverzace ve francouzském jazyce


Pravidelná setkání členů Česko-francouzské společnosti ve spolupráci s ASSO ´90, z. s.

ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Konference „Kyberkriminalita a ochrana soukromí“

16. května 2017, 9:50 – 14:00 hod.
Jednací sál Senátu PČR, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1

Konferenci pořádal ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR SENÁTU a Sdružení CZ.NIC, ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu. Společnost pro vzdělávání a mládež se podílela na jejím organizačním zajištění. Konference se věnovala očekávaným legislativním změnám v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů. Obsah konference byl rozdělen do dvou tematických bloků. Dopolední blok byl zaměřen na aktuální otázky kybernetické kriminality, základních definic a připravované legislativy na ochranu soukromí. Odpolední blok se zaměřil na chystané legislativní změny v oblasti ochrany osobních údajů, koho a jak se změny budou týkat a jejich praktické dopady.

TÝDEN TOLERANCE – interaktivní seminář

31. 3. 2017

SVM ČSVTS uspořádala ve spolupráci s Centrem dětský sluch Tamtam, o.p.s. interaktivní seminář pro děti z mateřské školy DUHA se speciálními třídami v Praze 5 – Košířích.
Zkušená lektorka Mgr. Markéta Novotná (studentka našich kurzů znakového jazyka) se svojí neslyšící kolegyní názorně vysvětlily problematiku světa neslyšících na pohádce o třech kamarádech medvědech, z nichž jeden slyší, jeden je nedoslýchavý a jeden neslyšící. S velkým nadšením se děti naučily pár základních znaků a vyzkoušely si sluchadla. Seznámily se i s pomůckami pro sluchově postižené kamarády, nejvíce zaujal budík se světelnou signalizací a vibračním polštářkem, který si všechny děti rády vyzkoušely.
Je důležité, aby si již nejmenší děti uvědomovaly, že kolem nás žijí lidé s handicapem a učily se vzájemné tolerance. Velký dík patří i pedagogům této školky, kteří uspořádali hezké dopoledne pro své děti a sami se v následné diskuzi zajímali o tuto problematiku.