Realizované projekty

digiGrant@ ČSOB

Téma: Bezpečnost v online prostředí

Nástrahy a pasti internetu

Cílem projektu bylo seznámit žáky, a zejména pak ty se sluchovým postižením a více vadami, s nástrahami a potenciálními pastmi dnešního internetu a celého on-line světa, a to prostřednictvím 15 interaktivních divadelních představení.

Rádi bychom, aby si diváci po zhlédnutí představení uvědomili, že je třeba přemýšlet o tom, co se děje s veškerými informacemi o nás, fotkami nebo video záznamy, které na internet o sobě dáváme. Jak důležité je naše soukromí a že jen každý sám si ho musí ohlídat. Některé nepromyšlené činy mohou děti dovést až k problému kyberšikany. Mohou se stát obětí vyhrožování, zesměšňování a nebo se nevědomě stát i útočníky. Tady bychom rádi dosáhli toho, aby si diváci uvědomili, že každá, i na první pohled naprosto neřešitelná situace, má řešení a je cesta, jak se s nastalým problémem vypořádat.

Po obsahové stránce jsme se v tomto projektu zaměřili na tyto konkrétní oblasti: seznamování po internetu a diskuse, hraní počítačových her a problematika dezinformací.

Doba trvání projektu: září 2019 – prosinec 2020

ČSOB Nadační program vzdělání 2018 

Téma: Bezpečnost v online prostředí

Bezpečně v kyberprostoru, i když neslyším

Cílem projektu bylo nahlédnout se žáky se sluchovým postižením a více vadami, ale i s jejich pedagogy či vychovateli, do světa internetu. Seznámit je s nástrahami a důležitými bezpečnostními pravidly jednoduchou, srozumitelnou a hlavně zábavnou formou.

Žijeme v době sociálních sítí, které ve velké míře využívají především děti a mladiství. Ať už k seznámení, k vlastní prezentaci nebo ke komunikaci s přáteli, či rodinou. To vše považujeme za úžasné, jen je třeba být obezřetný. Rádi bychom, aby si diváci po zhlédnutí představení uvědomili, že je třeba přemýšlet o tom, co se děje s veškerými informacemi o nás, fotkami nebo videozáznamy, které na internet o sobě dáváme. Jak důležité je naše soukromí a že jen každý sám je jeho strážcem.
V kyberprostoru totiž platí jiná pravidla, než na která jsme zvyklí z reálného světa. 

Proběhlo 15 představení ve školách pro sluchově postižené a ve speciálních školách a školách s integrovanými žáky.

Doba trvání projektu: listopad 2018 – říjen 2019

ČSOB Nadační program vzdělání 2018 

Téma: Zvyšování finanční gramotnosti interaktivní formou

Finanční gramotnost pro seniory se sluchovým postižením

V rámci 15 interaktivních divadelních představení se organizátoři snažili seznámit sluchově postižené seniory s vybranými oblastmi světa financí, zvýšit jejich kompetence a odolnost vůči negativním jevům a situacím, se kterými se mohou setkat v reálném životě.

Forma divadelního představení je pro neslyšící diváky velmi účinnou metodou neformálního vzdělávání. Záměrem je umožnit jim zažít ožehavé a mnohdy velmi těžké situace s herci, kteří jsou v tomto směru vzdělaní, a zároveň vše podat zábavnou a inspirativní formou.

Témata jako např. bezpečné nákupy online, placení na internetu, nákup dárků nebo dovolené, problematika soukromí a bezpečnosti anebo obavy z online podvodů a krádeží identity byly zpracovány velmi srozumitelnou interaktivní formou, aby diváky nejen poučily, ale i pobavily.

ČSOB Nadační program vzdělání 2017

Téma: Finanční gramotnost

Škola finanční gramotnosti hrou – pro osoby se sluchovým postižením

Projekt byl koncipován tak, aby pomohl zvýšit finanční gramotnost osob se sluchovým postižením, a to způsobem pro ně srozumitelným, názorným a zábavným. Vzhledem k různému stupni sluchového postižení bylo nezbytné zajistit odpovídající komunikační prostředky: tlumočení do znakového jazyka nebo simultánní přepis.

Cílem projektu bylo též zvýšení kompetencí a odolnosti cílové skupiny proti negativním jevům a situacím, které je často provázejí v reálném životě. Umění odmítnout a rozeznat špatné nabídky, udělat správné rozhodnutí v oblasti financí – to vše bylo obsahem a výstupem projektu. 

Divadlo a interaktivní forma zpracování tématu jsou velmi účinnou metodou neformálního vzdělávání nejen pro neslyšící.

V rámci projektu bylo uskutečněno 15 divadelních představení s názvem

„To tě přijde draho aneb pozor na peníze“

Doba trvání projektu: červen 2017 – květen 2018
Celkem bylo podpořeno: 521 diváků z 18 organizací

Reportáž z projektu natočila i Česká televize a odvysílala v rámci Televizního klubu neslyšících dne 27.6.2018.

ČSOB Nadační program vzdělání 2017

Téma: Bezpečnost v online prostředí

Neslyším, ale jsem online

Cílem projektu bylo zvýšit povědomí o bezpečnosti v online prostředí především u žáků a studentů se sluchovým postižením. Věříme, že se nám podařilo upozornit tuto mládež na nebezpečí při komunikaci na internetu a sociálních sítí a poradit jim, jak se před případnými útoky chránit. V boji s kybernetickou šikanou je nutné věnovat pozornost především prevenci a osvětové činnosti přímo mezi dětmi a mladistvými.

Interaktivní představení byla pro naši cílovou skupinu velmi srozumitelná, názorná, ale i zábavná, což dokládají ohlasy pedagogů škol. Velmi důležitá byla i následná diskuse herců se žáky po každé odehrané scénce, čímž se ujistili, že žáci téma pochopili. Všechna představení byla tlumočena do znakového jazyka.

V rámci projektu bylo uskutečněno 15 divadelních představení pod názvem

„Neslyším, ale jsem online“

Dva herci a jeden tlumočník odehráli 3 scénky dle skutečných událostí.

Doba trvání projektu: říjen 2017 – září 2018
Celkem bylo podpořeno: 509 diváků z 8 organizací