Meeting k mezinárodnímu projektu MAPPING 

za účasti zvláštního zmocněnce OSN pro otázky práva na soukromí profesora Joa Cannataciho

3. - 4. 11. 2016

ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Spolupráce při organizačním zajištění mezinárodního meetingu

Konference KYBERPSYCHO 2016

8. 11. 2016
Magistrát hl. města Prahy
Ve spolupráce s Národním centrem bezpečného internetu

Azorské ostrovy

16. 11. 2016, 18.00
ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Odborná přednáška ve spolupráci s ASSO´90 – Česko-francouzská společnost, z. s.

Písně kejklířů a kabaretů

30. 11. 2016, 18.00
ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Odborná přednáška ve spolupráci s ASSO´90 – Česko-francouzská společnost, z. s.

Přípravná schůzka – Youth panel

spolupráce při přípravě základního konceptu v rámci projektu SIC.CZ
14. 12. 2016
Smíchovská SPŠ, NCBI, CZ.NIC

Konverzace ve znakovém jazyce - kurz znakového jazyka pro pokročilé

září 2016 – červen 2017
ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Konverzace ve francouzském jazyce


Pravidelná setkání členů Česko-francouzské společnosti ve spolupráci s ASSO ´90, z. s.

ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Konference "Kyberkriminalita a ochrana soukromí"

16. května 2017, 9:50 – 14:00 hod.
Jednací sál Senátu PČR, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1

Konferenci pořádal ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR SENÁTU a Sdružení CZ.NIC, ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu. Společnost pro vzdělávání a mládež se podílela na jejím organizačním zajištění. Konference se věnovala očekávaným legislativním změnám v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů. Obsah konference byl rozdělen do dvou tematických bloků. Dopolední blok byl zaměřen na aktuální otázky kybernetické kriminality, základních definic a připravované legislativy na ochranu soukromí. Odpolední blok se zaměřil na chystané legislativní změny v oblasti ochrany osobních údajů, koho a jak se změny budou týkat a jejich praktické dopady.

TÝDEN TOLERANCE – interaktivní seminář

31. 3. 2017

SVM ČSVTS uspořádala ve spolupráci s Centrem dětský sluch Tamtam, o.p.s. interaktivní seminář pro děti z mateřské školy DUHA se speciálními třídami v Praze 5 – Košířích.
Zkušená lektorka Mgr. Markéta Novotná (studentka našich kurzů znakového jazyka) se svojí neslyšící kolegyní názorně vysvětlily problematiku světa neslyšících na pohádce o třech kamarádech medvědech, z nichž jeden slyší, jeden je nedoslýchavý a jeden neslyšící. S velkým nadšením se děti naučily pár základních znaků a vyzkoušely si sluchadla. Seznámily se i s pomůckami pro sluchově postižené kamarády, nejvíce zaujal budík se světelnou signalizací a vibračním polštářkem, který si všechny děti rády vyzkoušely.
Je důležité, aby si již nejmenší děti uvědomovaly, že kolem nás žijí lidé s handicapem a učily se vzájemné tolerance. Velký dík patří i pedagogům této školky, kteří uspořádali hezké dopoledne pro své děti a sami se v následné diskuzi zajímali o tuto problematiku.