Kurzy znakového jazyka na míru

Kurzy znakového jazyka pro firmy

Zajišťujeme kurzy znakového jazyka na míru pro firmy, instituce a školy.

Pro školy zajišťujeme výuku znakového jazyka jako volitelného nebo nepovinného předmětu.

Kurz je možné realizovat ve Vašich prostorách nebo v učebnách ČSVTS v Praze 1, Novotného lávka 5.

  • Studium českého znakového jazyka otevírá cestu k pochopení života lidí, na kterých jejich postižení není nijak vidět – lidí neslyšících. Mají odlišné životní zkušenosti a naprosto jiné zvyklosti vycházející z faktu, že svět vnímají pouze vizuálně. Hluchota je totiž mnohem záludnější, než se na první pohled zdá.
  • Český znakový jazyk je plnohodnotný jazyk s vlastní gramatikou. Tvoří se pomocí postavení rukou, jejich pohyby, mimikou a pozicemi hlavy i celé horní části trupu. V našich kurzech se naučíte nejen slovní zásobu, ale i gramatiku. Klademe velký důraz na rozvoj schopnosti správně vyjádřit myšlenku a děj. Nemalý význam má při výuce neverbální složka – mimika.

Ke kurzům nabízíme vlastní písemné studijní materiály a videonahrávky se znaky, obsahující znaky seřazené do tematických celků, pravidla gramatiky, spoustu příkladů, prstovou abecedu a pozice rukou. Tyto důkladně zpracované učební pomůcky je neocenitelným pomocníkem při Vašem studiu.

Znalost znakového jazyka se může stát výjimečnou součástí Vašeho vzdělání i obohacením Vašeho života.

Znakový jazyk Vás budou vyučovat neslyšící lektoři, tlumočníci znakového jazyka a další odborníci.